SM St Martin (M)

Masih Ku Ingat ...

Ruangan ini hanya untuk cerita mengenai pengalaman belajar, mengajar atau melawat ke SM St Martin (M) sahaja. Cerita berunsur kebencian, politik, boleh menyinggung perasaan individu atau kumpulan yang lain dan lain-lain perkara yang tidak sihat tidak dibenarkan di sini.


clay
25/05/2018 07:24AM
latihan industri minggu kelimabelas bulan mei 2018 SM St Martin Tambunan 25/05/2018
aktiviti
#latihanindustri
#bengkel
#malaysiaevent2018
#hadirjam7.30pagi25/05/2018

clay
24/05/2018 08:24AM
aktiviti latihan minggu kelimabelas minggu kelimabelas bulan may 2018 SM St Martin Tambunan
bengkel 24/05/2018

clay
24/05/2018 08:13AM
aktiviti latihan indusrti minggu kelimabelas bulan may 2018 SM St Martin Tambunan
hadir latihan industri
#bengkel
#malaysiaevent2018
#penilaianprojekakhir2018
#hadirjam7.30pagi

clay
23/05/2018 03:30PM
aktiviti latihan minggu kelimabelas bulan mei 2018 sm st martin tambunan
balik latihan industri
#balikjam1.30petang
#bengkel
#malaysiaevent2018
#akhirlatihanjam5.00petang

clay
23/05/2018 03:29PM
aktiviti latihan minggu kelimabelas bulan mei 2018 sm st martin tambunan
rehat
#rehatjam11.30tengahari

clay
23/05/2018 12:19PM
aktiviti latihan minggu kelimabelas bulan mei 2018 sm st martin tambunan
bengkel
#aktivitipagijam7.30pagi
#bengkel
#malaysiaevent2018

clay
18/05/2018 07:53AM
industeri minggu keempat belas bulan mei 2018 SM St Matin Tambunan 18/05/2018
aktiviti bengkel sebelah pagi
#mulajam7.30pagi
#malaysiaevents2018
#bengkeldalamjabatan:
#mengemaspejabat
#mengdragnomborfile
#mengemaskinipemadamapiuntukdiservicesetiaptahun
#ahkirjam12.00tengahari

clay
17/05/2018 07:51AM
aktiviti latihan industri minggu keempatbelas bulan may 2018 SM St Martin Tambunan 17/05/2018
aktiviti latihan industri
#hadirjam7.30pagi
#bengkel
#malaysiaevents2018
#mengefaildokumen-dokumenpelajardanguru

clay
16/05/2018 01:52PM
latihan industri tengahari minggu keempat belas bulan mei 2018 16/05/2018
aktiviti tengahari
#hadirjam1.30petang
#bengkel
#malaysiaevents
#dalamjabatan

clay
16/05/2018 08:37AM
aktiviti latihan industri minggu keempatbelas bulan may 2018 SM St Martin Tambunan
laporan kehadiran
#bengkel
#hadirjam7.30pagi
#laporankehadiran

clay
14/05/2018 01:09PM
menyambung aktiviti latihan industri minggu keempatbelas bulan mei 2018 SM St Martin Tambunan
bengkel tenghari
#aktivititenghari
#latihanidustri
#malaysiaevents2018
#selesaijam5.00petang

clay
14/05/2018 07:50AM
latihan industri minggu keempatbelas bulan may 2018 14/05/2018 SM St Martin Tambunan
bengkel
#Hadirjam7.30pagi
#bengkel
#malaysiaevent2018
#dalamjabatan
#tarikh14/05/2018

clay
08/05/2018 07:43AM
aktiviti latihan industri minggu ketigabelas bulan may 2018 SM St Martin Tambunan
bengkel 8/5/2018
#hadirjam7.30pagi
#dalamjabatan
#bengkel
#malaysiaevent2018
#akhirjam12.00tengahari
#smstmartintambunan

clay
07/05/2018 01:24PM
aktiviti tengahari latihan industri minggu ketigabelas bulan april 2018 SM St Martin Tambunan
aktiviti tengahari
#rehatjam12.00tengahari
#mulajam1.30petang
#malaysiaevent2018
#aktiviti7/5/2018
#dalamjabatan
#akhirlatihanjam5.00petang

clay
07/05/2018 08:04AM
hadir aktiviti latihan industri minggu ketigabelas bulan may 2018 SM St Martin Tambunan
aktiviti
#latihanindustri
#bengkel
#hadirjam7.30pagi
#malaysiaevents2018
#dalamjabatanSMStMartinTambunan

clay
04/05/2018 07:49AM
aktiviti latihan industri minggu keduabelas bulan april tarikh4may2018 SM St Martin Tambunan
aktiviti latihan industri
#akhirjam12.00tengahari

clay
04/05/2018 07:47AM
aktiviti latihan industri minggu keduabelas bulan april tarikh4may2018 SM St Martin Tambunan
aktiviti latihan industri
#hadirjam7.30pagi
#bengkel
#tarikh4/5/2018
#SMStMartinTambunan
#malaysiaeventsd2018

clay
03/05/2018 04:06PM
aktiviti tengahari latihan industri minggu keduabelas bulan may 2018 SM St Martin Tambunan
bengkel
#mulajam1.30petang
#dalamjabatan
#akhirjam5.00petang

clay
03/05/2018 04:04PM
aktiviti tengahari latihan industri minggu keduabelas bulan april 2018 SM St Martin Tambunan
aktiviti tengahari
#bengkel
#mulajam1.30petang
#Dalamjabatan
#latihanindustri
#malaysiaevent2018
#balikjam5.00petang
#akhirjam5.00petang

clay
03/05/2018 07:49AM
aktiviti latihan industri minggu keduabelas bulan april SM St Martin Tambunan 2018
latihan industri
#mulajam7.30pagi
#3may2018
#malaysiaevents2018
#SMStMartinTambunan
#DiplomaRekabentukGrafik
#akhirprojek
#penyediaanbukulaporan

clay
02/05/2018 01:54PM
aktiviti latihan industri tengahari minggu keduabelas bulan may 2018 SM St Martin Tambunan
aktiviti latihan industri
#tengaharilatihanindustri
#mulajam1.30petang
#malaysiaevent2018
#tamatjam5.00petang

clay
02/05/2018 07:53AM
aktiviti latihan industri minggu keduabelas bulan may 2018 SM St Martin
aktiviti latihan industri
#hadiraktivitiSMStMartinTambunan
#mulajam7.30pagi
#malaysiaevent
#bengkel2018

clay
30/04/2018 01:57PM
aktiviti latihan industri tenghari minggu keduabelas bulan april 2018 SM St Martin Tambunan
aktiviti latihan industri tenghari
#latihanindustri
#tenghari
#mulajam1.30petang
#smstmartintambunan
eventmalaysia2018

clay
30/04/2018 07:12AM
aktiviti latihan industri minggu keduabelas bulan april SM St Martin Tambunan 2018
aktiviti latihan industri
#mulajam7.00am
#malaysiaevents20185
#dalamjabatan
#minggukeduabelas

clay
27/04/2018 09:40AM
aktiviti latihan industri minggu kesebelas bulan april 2018 SM St Martin Tambunan
aktiviti pagi
#latihanindustri
#malaysiaevents2018
#mulajam7.30pagi
#rehatjam10.30pagi
#balik12.00tengahari
#minggukesebelas
#bulanapril
#tahun2018
#smstmartintambunan

clay
26/04/2018 01:45PM
aktiviti latihan industri tengahari Minggu kesebelas bulan april SM St Martin Tambunan 2018
aktiviti tenghari latihan industri
#latihanindustri
#aktivitilarihanindustritengahari
#mulajam1.30petang
#balikjam5.00petang

clay
26/04/2018 11:32AM
aktiviti latihan industri minggu kesebelas bulan april SM St Martin Tambunan 2018
rehat
#balikjam11.30pagi
#rehat12.00tenghjari

clay
26/04/2018 11:31AM
aktiviti latihan industri minggu kesebelas bulan april SM St Martin Tambunan 2018
bangkel latihan industri
#worlcup2018
#advertising
#tambunansportcomplex2018
#trainingindustry
#googlephot
#adobesoftware
#adobeillustrationdigital
#adobephotoshop

clay
26/04/2018 08:34AM
aktiviti latihan industri minggu kesebelas bulan april SM St Martin Tambunan 2018
aktiviti latihan industri
#latihanindustri
#mulajam7.30pagi
#bengkel
#malaysiaevent
#dalamjabatan
#bulanapril
#pengesahankehadiran

clay
25/04/2018 01:34PM
aktiviti latihan industri tenghari minggu kesebelas bulan april SM St Martin Tambunan 2018
aktiviti
#mulajam2.00petang
#balikjam5.00petang

clay
25/04/2018 01:32PM
aktiviti latihan industri tenghari minggu kesebelas bulan april SM St Martin Tambunan 2018
bengkel
#latihanindustri
#aktivititenghari
#minggukesebelas
#bulanapril
#malaysiaevent
#kammatansabah

clay
24/04/2018 01:39PM
latihan industri minggu kesebelas bulan april SM St Martin Tambunan 2018
aktiviti tenghari latihan industri
#balikjam12.00tengahri
#mulalatihanjam1.30petang
#bengkel
#malaysiaevent
#smstmartin2018

clay
24/04/2018 07:31AM
aktiviti latihan industri minggu kesebelas bulan april 2018
hadir
#jam7.30pagi
#eventmalysia2018
#bengkel
#smstmartintambunan

clay
23/04/2018 04:37PM
akhir latihan minggu kesebelas bulan april SM St Martin Tambunan
akhir latihan
#akhirjam4.50petang
#5.00petangbalik

clay
23/04/2018 04:36PM
aktiviti tengaherti latihan industri minggu kesebelas bulan april 2018 SM St Martin Tambunan
Aktiviti tengahari latihan industri
#mulajam3.00petang
#bengkel
#eventmalysia2018

clay
23/04/2018 11:14AM
aktiviti latihan industri minggu kesebelas bulan april SM St Martin Tambunan 2018
Bengkel
#Fasihon
#Imagedigital
#Staranactorandactress
#ofpresidentamerica2018
#Photogoogle
#fashioncoats
#verscoat
#insidedepartmentofwhiotehouse2018

clay
23/04/2018 08:00AM
aktiviti latihan industri minggu kesebelas bulan aprial SM St Martin Tambunan 2018
latihan dalam jabatan
#minggukesebelas
#bulanaprial
#bengkel
#mulajam7.30pagi
#SMStMartinTambunan

clay
20/04/2018 09:11AM
hadir aktiviti latihan industri minggu kesepuluh bulan april 2018 SM St Martin Tambnunan
aktiviti latihan indusatri
#sampaijam7.30pagi
#membersihdalamjabatan
#pengesahankehadiran
#balik12.00tengahari

clay
19/04/2018 02:09PM
aktiviti latihan industri minggu kesepuluh bulan april 2018 SM St MArtin tambunan
aktiviti tengahari latihan industri
#bengkel
#mulajam1.40petang
#rehatjam5.00petang

clay
19/04/2018 08:21AM
hadir laktiviti latihan industri minggu kesepuluh bulan ap[ril 2018 SM St Martin Tambunan
Aktiviti latihan industri
#bengkel
#hariguru2018
#eventmalysia2018
#Mulajam7.30pagi
#pengesahankehadiran

clay
18/04/2018 03:36PM
aktiviti latihan industri SM St Martin Tambunan minggu kesepuluh bulan april 2018
aktiviti bengkel
#bombapenyalamat
#carapemadamanapi
#pelajarpelajar
#guruguru
#SMStMartinTambunan
#jam2.00petanghingga3.30petang

clay
18/04/2018 01:57PM
aktiviti latihan industri tengahari minggu kesepuluh bulan april SM St Martin TAmbunan 2018
aktiviti latihan industri tenghari
#mulajam1.30petang
#bengkel
#pengesahankehadiran

clay
18/04/2018 08:01AM
hadir aktiviti latihan industri minggu kesepuluh bulan april 2018 SM St Martin Tambunan
aktiviti latihan industri
#mulajam7.40pagi
#pengesahankehadiran
#SMStMartinTambunan

clay
17/04/2018 01:45PM
sm st martin tambunan hadir aktiviti latihan industri minggu kesepuluh bulan april
mula aktiviti
#aktivitidijalankandalamjabatan
#sampaijam7.30pagi
#rehatjam12.00tengahari
#tengaharibalikjam1.30petang

clay
16/04/2018 11:24AM
hadir latihan aktiviti latihan industri minggu kesepuluh bulan april 2018 SM St Martin Tambunan
balik jam
#luarjabatan
#jam12.00tengahari
#punchcard

clay
16/04/2018 11:22AM
hadir latihan aktiviti latihan industri minggu kesepuluh bulan april 2018 SM St Martin Tambunan
Penggunaan software
#cd
#burncd
#copy
#powerpoint
#painedrive
#artwork
#presentation
#headincharge
#workedcooperation

clay
16/04/2018 11:20AM
hadir latihan aktiviti latihan industri minggu kesepuluh bulan april 2018 SM St Martin Tambunan
hadir bengkel
#mulajam7.30pagi
#eventmalaysiabulanapril2018
#kaamatanfastival2018
#adobesoftware
#illustrationdigital
#photoshop
#rehatjam10.00pagi

clay
13/04/2018 08:41AM
latihan industri minggu kesembilan bulan april 2018 SM St Martin Tambunan
bengkel latihan industri
#mulajam7.30pagi
#sempenaharimembaca
#aerobic
#poem
#story
#speechchallenge

clay
12/04/2018 02:53PM
aktiviti latihan industri minggu kesembilan SM St Martin Tambunan 2018
bengkel
#minggumembaca
#kurikolum
#tengahariaktiviti
#latihanindustri

clay
12/04/2018 01:21PM
latihan industri tengahari minggu kesembilan bulan april 2018 SM St Martin Tambunan
latihan industri tengahari
#bengkel
#hadirjam1.21tengahari
Sila login untuk menghantar cerita anda.
Free Subscription
Education related businesses such as:
  • tuition centres
  • home tuition
  • music class
  • dancing class
  • taekwando class
  • kindergartens
  • or any related categories
are encourage to subscribe the FREE listing here.

Similar Listings

Similar listings in Tambunan, Sabah: