Government Agencies

Display 1 - 1 out of 1

Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan - Zakat Collection Centre of Federal Territories

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, Tingkat 2, Menara Pusat Islam Malaysia, Jalan Perdana, 50519 Kuala Lumpur