Sekolah Ku / My Schools

Cerita Terkini / Latest Stories

clay
25/05/2018 07:24AM
aktiviti
#latihanindustri
#bengkel
#malaysiaevent2018
#hadirjam7.30pagi25/05/2018

clay
24/05/2018 08:24AM
bengkel 24/05/2018

clay
24/05/2018 08:13AM
hadir latihan industri
#bengkel
#malaysiaevent2018
#penilaianprojekakhir2018
#hadirjam7.30pagi

clay
23/05/2018 03:30PM
balik latihan industri
#balikjam1.30petang
#bengkel
#malaysiaevent2018
#akhirlatihanjam5.00petang

clay
23/05/2018 03:29PM
rehat
#rehatjam11.30tengahari

clay
23/05/2018 12:19PM
bengkel
#aktivitipagijam7.30pagi
#bengkel
#malaysiaevent2018

clay
18/05/2018 07:53AM
aktiviti bengkel sebelah pagi
#mulajam7.30pagi
#malaysiaevents2018
#bengkeldalamjabatan:
#mengemaspejabat
#mengdragnomborfile
#mengemaskinipemadamapiuntukdiservicesetiaptahun
#ahkirjam12.00tengahari

clay
17/05/2018 07:51AM
aktiviti latihan industri
#hadirjam7.30pagi
#bengkel
#malaysiaevents2018
#mengefaildokumen-dokumenpelajardanguru

clay
16/05/2018 01:52PM
aktiviti tengahari
#hadirjam1.30petang
#bengkel
#malaysiaevents
#dalamjabatan

clay
16/05/2018 08:37AM
laporan kehadiran
#bengkel
#hadirjam7.30pagi
#laporankehadiran
Ahli Terkini / Latest Members